PRZYKŁADOWE PROJEKTY

Kontakt

Pomorskie Biuro Projektów "GEL" Sp. z o.o.                   
81 - 874 Sopot, ul. M. Reja 13/15
Sekretariat: +48 58 551 33 93
Fax: +58 555 08 48

e- mail: gel@gel.pl